Особливості виконавчої влади Тайвані

Президент є главою держави (ст. 35) і головнокомандувачем збройними силами країни (ст. 36).

Президент має повноваження:

– Здійснювати представницькі функції (ст. 35);

– Приймати рішення про призначення або звільнення з посади прем’єра Виконавчого Юаня або посадових осіб, призначених за згодою Законодавчих Юаня відповідно до конституції, а також акти про розпуск Законодавчих Юаня;

– Укладати договори, оголошувати війну і укладати мир (ст. 38);

– Вводити військовий стан зі схвалення Законодавчих Юаня. У разі необхідності останній відповідною резолюцією може вимагати припинення воєнного стану (ст. 39);

– Дарувати амністію, помилування, пом’якшувати вирок, здійснювати відновлення цивільних прав (ст. 40);

– Призначати і звільняти з посади цивільних і військових чиновників (ст. 41);

– Нагороджувати орденами та іншими відзнаками (ст. 42);

– Видавати декрет про надзвичайний стан і вжити всіх необхідних заходів для того, щоб відвернути загрозу підриву державної безпеки або вивести країну з фінансової або економічної кризи. Однак такі декрети повинні бути представлені протягом 10 днів після видання на ратифікацію до Законодавчої Юань. У разі якщо ці декрети будуть ратифіковані, вони перестануть бути дієвими (Доп. Ст. 2);

– Скликати голів юанів для консультацій, в разі виникнення суперечок між юанями (ст. 44);

– Засновувати Рада національної безпеки, а також Допоміжне бюро національної безпеки (Доп. Ст. 2);

– Проконсультувавшись з головою Виконавчого Юаня, розпустити Законодавчий Юань протягом 10 днів після висунення останнім вотуму недовіри проти голови Виконавчого Юаня. Однак президент не може розпустити Законодавчий Юань в період дії воєнного чи надзвичайного стану (Доп. Ст. 2);

– Висунути кандидатуру на пост віце-президента протягом 3 місяців, в разі якщо відповідна посада виявиться вакантною. Новий віце-президент затверджується Законодавчим Юанем і виконує свої функції до закінчення початкового терміну (Доп. Ст. 2).

У разі якщо до моменту закінчення терміну повноважень президента не обрано нового або якщо нові президент і віце-президент обрані, але ще не вступили в свої повноваження, функції президента виконує голова Виконавчого Юаня (ст. 50). Цей період не повинен перевищувати 3 місяців (ст. 51).

Президент не може бути підданий кримінальному переслідуванню крім як за звинуваченням у державній зраді. Для цього він повинен бути відкликаний або звільнений від своїх функцій (ст. 52).

Відгук президента або віце-президента може бути ініційований за пропозицією 1/4 всіх членів Законодавчої Юаня. Відповідне рішення має бути прийнято 2/3 всіх членів. Рішення про остаточне відкликання має бути прийнято не менш ніж половиною дійсних бюлетенів в ході загальнонаціонального голосування, в якому мають взяти участь не менше ніж половина виборців (Доп. Ст. 2).

Пропозиція про імпічмент президенту і віце-президенту може бути ініційовано Законодавчим Юанем і має бути представлено суддям Судового Юаня для винесення відповідного рішення, яке має бути ухвалене Конституційним Судом (Доп. Ст. 2).

Виконавчий Юань. Виконавчий Юань є вищим органом виконавчої влади (ст. 53). До його складу входять: прем’єр, віце-прем’єр, міністри і голови комісій, а також міністри без портфеля (ст. 54).

Згідно Доп. ст. 3 Конституції (що скасувала дію ст. 55), голова Виконавчого Юаня призначається президентом. У разі якщо посада голови виявиться вакантною, аж до призначення нового голови його функції тимчасово виконує віце-голова Виконавчого Юаня.

Віце-голова Виконавчого Юаня, міністри і голови Комісій, а також міністри без портфеля призначаються президентом за поданням голови Виконавчого Юаня (ст. 56).

Згідно Доп. ст. 3 (скасувала положення ст. 57 Конституції), Виконавчий Юань в своїй діяльності несе відповідальність перед Законодавчими Юанем:

(1) Виконавчий Юань повинен представляти звіт про свою діяльність Законодавчому Юаню.

(2) У разі якщо Виконавчий Юань вважатиме, що виконання прийнятого Законодавчим Юанем статутного, бюджетного законопроекту або законопроекту про договір пов’язане з труднощами, Виконавчий Юань може протягом 10 днів з моменту направлення законопроекту до Виконавчого Юань і зі схвалення президента зробити запит до Законодавчої Юань з тим, щоб останній переглянув законопроект. Законодавчий Юань повинен прийняти рішення за запитом протягом 15 днів з моменту його отримання. У разі якщо це станеться в період між сесіями Законодавчих Юаня, він повинен зібратися на засідання протягом 7 днів і прийняти рішення протягом 15 днів з моменту початку засідання. Виконавчий Юань засновує Рада Виконавчого Юаня, що складається з його голови, віце-голови, різних міністрів і голів комісій, а також міністрів без портфеля.

За три місяці до початку кожного фінансового року Виконавчий Юань повинен представити в Законодавчий Юань бюджетний законопроект на наступний фінансовий рік (ст. 59). Протягом 4 місяців після закінчення кожного фінансового року Виконавчий Юань повинен представити заключний баланс доходів і витрат Контрольному Юаню (ст. 60).и

Посилання на основну публікацію