Особливості виконавчої влади Словаччини

Виконавча влада в Словаччині представлена ​​урядом і президентом.

Будучи главою держави, президент представляє Словацьку Республіку зовні, укладає і ратифікує міжнародні договори, має право внести до конституційного суду запит про відповідність укладеного міжнародного договору, для якого потрібна згода Національної ради, конституції або конституційному закону; підписує закони; призначає і відкликає голови і членів уряду; призначає і відкликає керівників центральних органів, високопоставлених державних службовців та інших службовців відповідно до закону; амністує (відповідні рішення президента є дійсними, якщо підписані головою уряду або уповноваженим ним міністром), пом’якшує призначені судами в кримінальному провадженні покарання; є головнокомандуючим збройними силами (рішення президента в цій якості є дійсними, якщо підписані головою уряду або уповноваженим ним міністром); на підставі рішення Національної ради або міжнародних зобов’язань оголошує війну і укладає мирні договори; за рішенням уряду віддає наказ про мобілізацію збройних сил, оголошує воєнний або надзвичайний стан, а також віддає наказ про їх закінчення; призначає проведення референдумів; призначає і відкликає суддів, голови та заступника голови Конституційного суду; призначає і відкликає суддів, голови та заступника Верховного суду, генерального прокурора і трьох членів Судового ради та ін. (ст. 102).

Згідно з пунктом «е» ст. 102, президент має право розпустити Національну раду в наступних випадках: якщо Національна рада протягом шести місяців після призначення уряду не схвалив програмну заяву уряду; протягом трьох місяців не прийняв проект закону, з яким уряд пов’язує вираз довіри собі; протягом більше трьох місяців під час регулярних сесій Національний рада не був здатний приймати рішення або сесії не проводилися у встановлені конституцією терміни. Президент позбавлений права розпуску парламенту в останні шість місяців свого терміну, під час війни, військового або надзвичайного стану. Президент також має право розпустити Національну раду в разі, якщо з питання про відкликання президента він не був відкликаний народним голосуванням.

Згідно ст. 101, президент обирається на прямих виборах таємним голосуванням строком на п’ять років. Пропозиції про кандидата в президенти вносять не менше 15 депутатів Національної ради або громадяни, які мають право обирати депутатів Національної ради на основі петиції, підписаній не менше 15 тисяч громадян. Одне і те ж особа може бути обрана на посаду президента не більше ніж на два терміни (ст. 103).

Уряд Словацької Республіки є верховним органом виконавчої влади (ст. 108). Повноваження уряду описані в ст. 119 конституції і включають: участь в законотворчому процесі (може вносити законопроекти); формування та виконання програми уряду; прийняття принципових заходів щодо забезпечення соціальної та економічної політики; розробку проекту державного бюджету; ведення переговорів про міжнародні договори, якщо воно покладено на уряд президентом; винесення законопроекту або важливою заходи на громадське обговорення; звернення про висловлення довіри; оголошення амністії у справах про проступки та ін.

Посилання на основну публікацію