Особливості виконавчої влади Монголії

Главою держави, символом єдності монгольського народу, головнокомандувачем збройними силами Монголії є Президент (ст. 30). Він обирається на альтернативній основі шляхом загального таємного голосування на 4 роки (ст. 31). Президент може переобиратися тільки на один термін (ст. 31).

Президент пропонує Великому державному хуралу кандидатуру на пост Голови уряду, висунуту партією, що отримала більшість місць у Великому державному хуралі, або, в разі відсутності такої партії, кандидатуру, узгоджену з усіма партіями, представленими в парламенті; вносить в Великий державний хурал пропозицію про відставку уряду.

У зовнішньополітичній області Президент представляє Монголію в зовнішніх відносинах, за погодженням з Великим державним хуралом укладає міжнародні договори і відкликає глав повноважних представництв Монголії в іноземних державах, приймає вірчі і відкличні грамоти глав повноважних представників іноземних держав, акредитованих в Монголії. Президент має також низку звичайних повноважень глави держави: здійснює право відкладального вето, присуджує високі державні та військові звання, нагороджує орденами і медалями, дарує помилування, вирішує спірні питання з громадянством (ст. 33).

Згідно з конституцією, Президент у своїй діяльності підзвітний Великому державному хуралу. У разі якщо він порушує присягу, конституцію або виходить за рамки своїх повноважень, Великий державний хурал за висновком Суду конституційного нагляду переважною більшістю голосів може відправити його у відставку. Якщо укази Президента не відповідають закону, то він сам або Великий державний хурал скасовують їх (ст. 35).

Виконавчу владу в країні здійснює Уряд (ст. 38), що складається з Голови уряду і членів, які призначаються Великим державним хуралом. Голова уряду за погодженням з Президентом представляє на розгляд Великого державного хуралу пропозиції щодо структури і складу Уряду. За поданням Голови уряду члени Уряду персонально обговорюються і призначаються Великим державним хуралом (ст. 39).

Уряд розробляє і вносить в Великий державний хурал основні напрямки економічного і соціального розвитку, єдиної політики в галузі науки і культури, фінансово-кредитний план, державний бюджет, виконує прийняті рішення, здійснює оперативне керівництво центральними органами державного управління, спрямовує діяльність місцевих органів влади, по погодженням з парламентом і з подальшою ратифікацією їх укладає і виконує міжнародні договори Монголії, в тому числі міжурядові, припиняє їх дію (ст. 38). Уряд в рамках своїх повноважень приймає постанови і директиви, які відповідають чинному законодавству і підписуються Головою уряду і міністром, який курирує це питання. Якщо постанови і директиви не відповідають законодавству, то вони відхиляються самим Урядом або Великим державним хуралом.

Конституція закріплює принцип підзвітності Уряду Великому державному хуралу (ст. 41). Як форм політичної відповідальності Уряду перед Парламентом конституція встановлює звіти Уряду і вотум недовіри. Великий державний хурал вносить на своє обговорення питання про відставку Уряду за офіційним пропозицією не менш чверті своїх членів, вимогу Президента або самого Уряду.

Посилання на основну публікацію