Особливості виконавчої влади Ліхтенштейну

Відповідно до конституції, вищим органом виконавчої влади в Ліхтенштейні є уряд як колегіальний орган, відповідальний перед князем і перед ландтагом.

Уряд складається з голови уряду і кількох урядових радників. Глава уряду і урядові радники призначаються за згодою ландтагу і за його поданням князем.

Термін повноважень уряду становить 4 роки. Якщо який-небудь член уряду в результаті своєї діяльності втратить довіру ландтагу, парламент може прийняти рішення про передачу його справи до Вищого державний трибунал, клопотати перед князем про усунення вказаного посадовця.

Глава уряду веде справи, доручені йому безпосередньо князем, і контрассигнует закони, а також декрети і укази, які видаються князем або регентством, якщо таке засновано, і користується привілеями, належними за законом представнику князя на публічних урочистостях.

На уряді лежить обов’язок виконання усіх законів і всіх цілком законних указів князя і ландтагу.

Посилання на основну публікацію