Особливості виконавчої влади Латвії

Виконавча влада належить уряду – кабінету міністрів. Кабінет міністрів складається особою, покликаним до цього президентом республіки (ст. 56).

Кабінету міністрів підпорядковані органи державного управління (ст. 58). У період між сесіями Сейму кабінет міністрів має право, якщо того вимагає нагальна необхідність, видавати постанови, що мають силу закону.

Такі постанови не можуть змінювати законодавство про вибори до Сейму, про судоустрій і судочинство, бюджеті і бюджетному праві, а також закони, прийняті Сеймом даного скликання. Уряд також не уповноважений приймати постанови про амністію, емісії, державних податках, митних зборах, залізничних тарифах і позиках. Постанови уряду втрачають силу, якщо не будуть внесені до Сейму протягом перших трьох днів після відкриття його черговій сесії.

Президент не входить в систему виконавчої влади Латвії. Глава держави представляє державу в міжнародних відносинах, в області оборони. У сучасній Латвії президент виступає в якості третейського боку при врегулюванні політичних конфліктів.

Президент держави обирається Сеймом на чотирирічний термін і не може виконувати повноваження більше ніж два строки підряд.

Посилання на основну публікацію