Особливості виконавчої влади Китаю

Голова КНР (Глава III. Структура держави. Розділ II. Голова КНР). Голова та Заступник голови КНР обираються ВЗНП. Кандидатом може бути будь-який громадянин КНР, який має активне і пасивне виборче права, який досяг віку 45 років. Термін повноважень Голови та Віце-Голови відповідає терміну повноважень ВЗНП, при цьому вони не можуть займати свої посади більш як два строки підряд.

Виконуючи рішення ВЗНП і ПК ВЗНП КНР, Голова КНР оприлюднить законодавчих актів, призначає або знімає Прем’єра, віце-прем’єрів, державних радників, міністрів, генерального ревізора і генерального секретаря Держради, присуджує державні нагороди та почесні звання; видає укази про помилування; оголошує надзвичайний стан і видає укази про мобілізацію.

Від імені КНР Голова КНР приймає закордонних дипломатичних представників і, виконуючи рішення ВЗНП, призначає або відкликає повноважних представників за кордоном, ратифікує або розриває договори або важливі угоди, укладені з іноземними державами.

Заступник голови КНР допомагає Голові КНР у його роботі. Віце-голова КНР може, за дорученням Голови КНР, виконувати частину його функцій і повноважень.

Держрада (Глава III. Структура держави. Розділ III. Держрада). Державна рада – він же Центральне Народне Уряд КНР – є виконавчим органом вищого органу державної влади (ВЗНП), тобто вищим органом державного управління.

Держрада складається з: прем’єра; віце-прем’єрів; членів Держради, міністрів, що стоять на чолі міністерств, міністрів, що стоять на чолі комітетів, генерального ревізора, генерального секретаря і керівника Державним (Національним) Банком. Всю відповідальність за роботу Держради несе прем’єр. Всю відповідальність за роботу міністерств і комітетів несуть очолюють їх міністри. Держрада складається з 40 членів.

Після проведеної в березні 2003 року на 1-й сесії ВЗНП 10-го скликання реформи в Держрада входять: секретаріат, 22 міністерства, 4 комітети, Народний Банк, ревізійний орган і кілька допоміжних і робочих установ.

Термін повноважень Держради відповідає терміну повноважень ВЗНП. Прем’єр, віце-прем’єр і члени Держради (державні радники) можуть займати посаду не більше двох термінів поспіль.

Прем’єр керує роботою Держради. Віце-прем’єри і члени Держради допомагають йому в роботі. На засіданнях Держради присутні прем’єр, віце-прем’єри, члени Держради (державні радники) і генеральний секретар Держради.

Держрада здійснює такі функції і повноваження:

 • – Приймає адміністративні заходи, розробляє адміністративні приписи, приймає рішення і видає укази, відповідно до конституції і законів;
 • – Подає пропозиції в ВЗНП або його ПК;
 • – Формулює завдання і обов’язки міністерств і комітетів Держради, здійснює загальне керівництво роботою міністерств і комітетів і керує адміністративною роботою загальнонаціонального масштабу, що знаходиться поза компетенцією міністерств і комітетів;
 • – Здійснює загальне керівництво роботою місцевих органів державного управління різних рівнів, проводить детальне поділ функцій і повноважень між центральним урядом і органами державного управління провінцій, автономних районів і муніципальних утворень центрального підпорядкування;
 • – Складає і забезпечує виконання плану соціально-економічного розвитку країни та державного бюджету;
 • – Управляє і керує економічними питаннями і розвитком міст і сільських районів;
 • – Управляє і керує діяльністю в галузі освіти, науки, культури, охорони здоров’я, фізичної культури і сімейного планування;
 • – Управляє і керує цивільними справами, справами державної безпеки, застосуванням норм закону в судовому порядку і так далі;
 • – Розповідає зовнішньою політикою і укладає договори і угоди з іншими державами;
 • – Управляє і керує діяльністю по забезпеченню національної оборони;
 • – Управляє і керує справами національностей, гарантує рівні права національних меншин і права районів національної автономії;
 • – Захищає законні права та інтереси етнічних китайців, що проживають за кордоном, захищає законні права та інтереси етнічних китайців, які повернулися на батьківщину, і членів сімей етнічних китайців, що проживають за кордоном;
 • – Змінює чи скасовує невірні укази, директиви і розпорядження, прийняті міністерствами або комітетами;
 • – Змінює чи скасовує невірні рішення і укази, прийняті місцевими органами державного управління різних рівнів;
 • – Стверджує географічний поділ провінцій, автономних районів і муніципальних утворень центрального підпорядкування і стверджує освіту і географічний поділ автономних префектур, повітів, автономних повітів і міст;
 • – Приймає рішення про введення надзвичайного стану в частині провінцій, автономних районів і муніципальних утворень.
Посилання на основну публікацію