Особливості виконавчої влади Іспанії

Главою держави Іспанії є монарх, а виконавча влада належить уряду, який здійснює керівництво внутрішньою і зовнішньою політикою, цивільної та військової адміністрацією і захистом іспанської держави, регулює умови, що гарантують рівність всіх іспанців при здійсненні ними своїх конституційних прав і виконанні своїх конституційних обов’язків.

До складу уряду входить голова, його заступник, міністри та інші члени уряду.

Згідно з конституцією, монарх після попередніх консультацій з представниками політичних партій і об’єднань, представлених в парламенті, пропонує кандидатуру на пост голови уряду. Зазвичай це лідер партії, що отримала просте або абсолютна більшість депутатських місць в нижній палаті парламенту. Решта членів уряду призначаються і зміщуються монархом за пропозицією голови уряду.

Виконавчу владу в автономних областях формує законодавча влада регіонів відповідно до автономним статтями останніх. Глава виконавчого органу автономного співтовариства затверджується монархом.

Посилання на основну публікацію