Особливості виконавчої влади Азербайджану

Гілки виконавчої влади Республіки Азербайджан присвячена глава VI конституції. Згідно ст. 99, виконавча влада належить президенту, який обирається на 5-річний термін шляхом загальних, прямих і рівних виборів при вільному, особистому і таємному голосуванні більшістю більше половини голосів беруть участь у виборах (ст. 101).

Президент Азербайджанської Республіки, якому належить виконавча влада, згідно зі ст. 109, має такі повноваження: призначає вибори в мілі меджліс; подає на затвердження мілі меджлісу державний бюджет; затверджує державні економічні і соціальні програми; за згодою мілі меджлісу призначає на посаду прем’єр-міністра, а також звільняє його з посади; призначає на посаду і звільняє з посади членів кабінету міністрів; в необхідних випадках головує на засіданнях кабінету міністрів; приймає рішення про відставку кабінету міністрів; створює центральні та місцеві органи виконавчої влади в межах видатків, передбачених для виконавчої влади державним бюджетом; скасовує постанови і розпорядження Кабінету Міністрів Азербайджанської Республіки і кабінету міністрів Нахічеванської автономної республіки, акти центральних і місцевих органів виконавчої влади; вносить подання в мілі меджліс про призначення на посаду суддів Конституційного суду, Верховного суду і апеляційних судів, призначає на посаду суддів інших судів; вносить подання в мілі меджліс про призначення на посаду та звільнення з посади членів правління Національного банку; призначає на посаду і звільняє з посади вищий командний склад збройних сил; формує виконавчий апарат президента і призначає його керівника; укладає міждержавні і міжурядові договори, представляє в мілі меджліс для ратифікації і денонсації міждержавні договори, підписує укази про ратифікацію міжнародних договорів; призначає референдум; підписує і видає закони; оголошує загальну або часткову мобілізацію, а також демобілізацію; оголошує надзвичайний і воєнний стан; за згодою мілі меджлісу оголошує війну та укладає мир; у виконавчому порядку вирішує інші питання, не віднесені конституцією до ведення мілі меджлісу і судових органів Азербайджанської Республіки і інше.

Повноваження президента в законодавчій сфері визначаються ст. 110 конституції. Так, якщо закон викликає заперечення президента, то він, не підписавши закон, в зазначений термін може повернути його разом зі своїми запереченнями в мілі меджліс. Якщо президент не підпише конституційні закони, то вони не вступають в силу. Якщо мілі меджліс знову прийме більшістю в 95 голосів закони, прийняті раніше більшістю в 83 голоси, і більшістю в 83 голоси закони, прийняті раніше більшістю в 63 голоси, то ці закони вступають в силу після повторного голосування (вимоги до числа голосів по цих законах встановлюються статтями 94 і 95).

Посилання на основну публікацію