Особливості судової влади Хорватії

Судова система Хорватії складається з муніципальних та районних судів, а також Верховного суду. Судді призначаються і звільняються з посади Державним судовою радою.

Верховний суд є судом вищої інстанції. Судді призначаються Державним судовою радою. Голова Верховного суду обирається на 4-річний термін парламентом Хорватії за пропозицією президента.

Конституційний суд виносить рішення про відповідність законів конституції, має право скасовувати закони, визнані неконституційними. У його повноваження входить також імпічмент президента, розгляд звинувачень на адресу органів державної влади, вирішення спорів між гілками державної влади, здійснення нагляду за конституційністю діяльності політичних партій, проведення виборів і референдумів. Конституційний суд складається з 13 суддів, що обираються парламентом на термін 8 років. Голова суду обирається його членами на 4-річний термін.

Державний судова рада призначає суддів усіх рівнів. 11 його членів обираються парламентом на 4-річний термін, але не більше двох термінів поспіль. Вони, в свою чергу, обирають голову Ради на дворічний термін.

Посилання на основну публікацію