Особливості судової влади Вірменії

Згідно ст. 91 конституції, правосуддя в Республіці Вірменія здійснюють тільки суди. Ст. 92 визначає, що в Республіці Вірменія діють суди першої інстанції загальної юрисдикції, Апеляційний суд і Касаційний суд, а в передбачених законом випадках і спеціалізовані суди. Вищою судовою інстанцією, крім питань конституційного правосуддя, є Касаційний суд. Згідно ст. 93 конституції, конституційне правосуддя в Республіці Вірменія здійснюється Конституційним судом.

Незалежність судів гарантується конституцією і законами (ст. 94).

Ст. 94. 1 говорить, що в установленому конституцією і законом порядку формується і діє Рада правосуддя, який: 1) складає і подає на затвердження президента список кандидатур суддів і списки службового просування суддів, на підставі яких виробляються призначення; 2) дає висновок щодо представленим кандидатур суддів; 3) пропонує кандидатури голів і суддів Касаційного суду, його палат, голів Апеляційного суду, судів першої інстанції і спеціалізованих судів; 4) на вимогу президента висловлює думку з питань помилування; 5) залучає суддів до дисциплінарної відповідальності, представляє президенту пропозицію про припинення повноважень судді, про надання згоди на арешт судді, його залучення в якості обвинуваченого або його притягнення до адміністративної відповідальності в судовому порядку (ст. 95).

Ст. 101 конституції вказує, хто і в яких випадках має право звернення до Касаційного суду. Пересічні громадяни мають повноваження шукати захисту у вищого судового органу лише у конкретній справі, коли в наявності є акт суду, вичерпані всі засоби судового захисту і заперечується конституційність застосованого до нього цим актом положення закону. На думку міжнародних експертів, така норма суттєво ускладнює для пересічних громадян можливість звернення до Касаційного суду.

Примітно, що Касаційний суд (ст. 102) своїм рішенням може встановлювати більш пізній термін втрати правової сили нормативного акту або його частини, які не відповідають конституції.

Касаційний суд неодноразово втручався в функціонування законодавчої і виконавчої влади. Так, в січні 1999 року Касаційний суд визнав неконституційною передачу на умовах ексклюзивності (монополії) терміном на 15 років ринку телекомунікацій грецької компанії «Армен Тел». 17 жовтня 2000 року Касаційний суд визнав неконституційним зняття з посади голови парламенту А. Хачатряна, хоча 26 вересні того ж року за це рішення проголосувала більшість членів парламенту.

Посилання на основну публікацію