Особливості судової влади в Латвії

Судді затверджуються Сеймом і незмінюваність (ст. 84). Вони можуть бути усунуті від посади виключно на підставі постанови суду або Судового дисциплінарного ради. Закон визначає вік, після досягнення якого судді залишають свою посаду.

Систему загальних судів утворюють Верховний суд, окружні і районні (міські) суди. Районний суд є судом першої інстанції при розгляді цивільних, кримінальних та адміністративних справ. Окружний суд є апеляційною інстанцією для районних судів, а також може розглядати справи в першій інстанції.

Верховний суд складається з Сенату і трьох колегій: цивільного, кримінального та комерційного судів. Колегії Верховного суду є апеляційними інстанціями у справах, розглянутих окружними судами в першій інстанції. Сенат Верховного суду – Апеляційний суд для справ, розглянутих окружними і районними судами в першій інстанції. Сенат складається з чотирьох департаментів: цивільного, кримінального, комерційного та адміністративного. Судді Верховного суду утворюють пленум, який є загальними зборами суддів Сенату Верховного суду і його колегій. Пленум приймає керівні роз’яснення для судів про застосування законів.

Військові суди діють на підставі окремого закону (ст. 86 конституції).

У 1996 році в Латвії заснований і з 1997 року почав працювати Конституційний суд, який розглядає справи про відповідність законів конституції, а також інші справи у межах встановленої законом компетенції. Конституційний суд має право визнати такими, що втратили силу закони і інші акти або їх частини. Судді Конституційного суду на встановлений законом термін затверджуються Сеймом таємним голосуванням більшістю голосів (не менше 51 члена Сейму – ст. 85).

Прокуратура є органом юстиції, самостійно здійснює нагляд за дотриманням законності в межах встановленої законом компетенції. Вона являє собою централізовану триступеневу систему установ, очолювану Генеральним прокурором. Прокуратуру утворюють Генеральна прокуратура, прокуратури судових округів, районів (республіканських міст) і спеціалізовані прокуратури. Генерального прокурора за пропозицією голови Верховного суду строком на сім років затверджує на посаді Сейм. Нижчестоящихпрокурорів призначає Генеральний прокурор.

Посилання на основну публікацію