Особливості судової влади Тайвані

Судовий Юань є вищим органом судової влади (ст. 77). Він займається тлумаченням конституції (ст. 78), забезпечує контроль за роботою суду та прокуратури.

Згідно Доп. ст. 5 конституції (що скасувала дію положень ст. 79), Судовий Юань складається з 15 Великих Суддів (Grand Justices), включаючи голову і віце-голови, які обираються з їх числа. Кандидатури на їх посаду за згодою Законодавчих Юаня призначаються Президентом Республіки.

Згідно Доп. ст. 5 (скасувала дію положень ст. 81), термін повноважень судді Судового Юаня становить 8 років, причому один і той же суддя не може служити 2 терміни поспіль. Гарантія 8-річного терміну не поширюється на суддів, які виконують функції голови і віце-голови. 8 суддів, включаючи голову і віце-голови, призначених у 2003 році, будуть служити 4 роки. Решта 7 суддів будуть служити 8 років.

Судді Судового Юаня формують Конституційний Суд, до компетенції якого входить винесення рішення з питань імпічменту проти президента і віце-президента, а також розпуску політичних партій, діяльність яких визнається антиконституційною. Під останніми розуміються партії, діяльність і цілі яких загрожують існуванню Китайської Республіки або демократичному конституційному ладу держави.

Посилання на основну публікацію