Особливості судової влади Словенії

Згідно з конституцією, судді незалежні при виконанні покладених на них обов’язків і підкоряються тільки Конституції і закону. Судді обираються Державними зборами за пропозицією Судового ради, що складається з 11 членів. 5 членів Судового ради обираються Державними зборами за пропозицією президента з числа авторитетних юристів, 6 обираються суддями зі своїх лав. Голова Ради обирається його членами. Судова влада здійснюється в судах загальної та спеціальної юрисдикції; останні розглядають справи, пов’язані з конкретним областям права.

Система судів загальної юрисдикції складається з окружних, регіональних, судів вищої інстанції, а також Верховного суду. Окружні суди відповідальні за винесення рішень першої інстанції за правопорушення, карані або грошовими штрафами, або терміном тюремного ув’язнення до трьох років. Регіональні суди відповідальні за винесення рішень першої інстанції у справах, які виходять за рамки компетенції окружних судів. Сюди відносяться справи щодо правопорушень, вчинених неповнолітніми, а також цивільні позови з економічних спорів, примусовому фінансовому врегулювання і справи про банкрутства підприємств.

Суди вищої інстанції приймають рішення у справах другої інстанції і оскарженню рішень, прийнятих окружними та регіональними судами. Їм також доручено регулювати суперечки між окружними та регіональними судами в питаннях їх компетенції.

Верховний суд Республіки Словенія відповідальний за розгляд справ першої інстанції по адміністративним і фінансово-адміністративним позовів. Він розглядає апеляції, подані за рішеннями судів нижчої інстанції, і займається врегулюванням суперечок між судами нижчої інстанції з питань, що входять до їхньої юрисдикції. Верховний суд веде реєстр судової практики судів Словенії і гарантує її однаковість.

Конституційний суд (КС) приймає рішення, спрямовані на приведення прийнятих законів у відповідність з положеннями конституції. Закони та нормативні законодавчі акти не повинні суперечити основним принципам міжнародного права і ратифікованих міжнародних угод.

КС розглядає спори між Державним зборами, президентом і урядом, приймає рішення за результатами розгляду спорів між державою та місцевими органами самоврядування. КС зберігає незалежність і автономність по відношенню до державних органів, і його постанови мають обов’язковий характер. У складі КС – 9 виборних суддів, що спеціалізуються на конкретних питаннях. Судді КС обираються Державними зборами за пропозицією президента на 9 років. Голова КС обирається їм на трирічний термін.

Посилання на основну публікацію