Особливості судової влади Сербії

Судова система включає суди загальної та спеціальної юрисдикції. Суди самостійні і незалежні.

Вищою судовою інстанцією є Верховний касаційний суд. Його голова обирається Народної Скупщини на 5 років за пропозицією Верховного судового ради. До компетенції ради входить також призначення постійних суддів. У Верховному судовому раді 11 членів, з яких 8 – обираються депутатами Народної скупщини на п’ятирічний термін, а 3 – голова Верховного касаційного суду, міністр юстиції, голова парламентського комітету – входять в нього по положенню.

Конституційний суд виносить рішення про відповідність конституції: законів та інших нормативних актів; міжнародних договорів; статутів автономій; установчих документів партій і громадських організацій.

Конституційний суд вирішує конфлікти між судами та державними органами, між державними органами різного рівня, розглядає апеляції на рішення Верховного судового ради. Його рішення є обов’язковими і остаточними. Конституційний суд складається з 15 суддів, що обираються / призначаються на дев’ятирічний період: 5 – Народної Скупщини, 5 – президентом, 5 – Верховним касаційним судом. Голова Конституційного суду обирається його членами на трирічний термін.

Посилання на основну публікацію