Особливості судової влади Румунії

Судової влади присвячені ст. 124-134 конституції. Судді, яких призначають президентом, незмінюваність, відповідно до закону (ст. 125). Питання висунення кандидатур суддів, просування по службі, переведення на іншу посаду або санкцій проти них знаходяться в компетенції Вищої ради магістратури, відповідно до умов органічного закону.

Вищою судовою інстанцією є Верховний суд правосуддя, на який покладено функцію єдиної інтерпретації законів і здійснення правосуддя іншими судовими інстанціями (ст. 126). Заборонено створення надзвичайних судів. Судові інстанції у своєму розпорядженні поліцією, що знаходиться на їх службі (ст. 130).

Незалежність правосуддя гарантується Вищою радою магістратури (ст. 133). Він складається з 19 членів, 14 з яких обираються на загальних зборах суддів (їх повноваження підтверджуються Сенатом), два є правознавцями і представляють громадянське суспільство (обираються Сенатом). Також до складу Вищої ради магістратури входять міністр юстиції, голова Верховного суду правосуддя і генеральний прокурор. Вища рада магістратури виконує роль дисциплінарного органу для суддів, а також інші функції, необхідні для забезпечення незалежності правосуддя (ст. 134).

Конституційний суд був заснований конституцією Румунії 1991 вперше в історії країни. У тексті конституції немає чіткого зазначення на його приналежність до конкретної гілки влади. Він має наступні повноваження: винесення рішення про конституційність законів до їх промульгації за клопотанням президента, голови однієї з палат парламенту, уряду, Верховного суду правосуддя, омбудсмена, не менше 50 депутатів або не менше 25 сенаторів, а також в обов’язковому порядку – про ініціативи перегляду конституції; винесення рішення про конституційність договорів та інших міжнародних угод за клопотанням голови однієї з палат парламенту, не менше 50 депутатів або 25 суддів; контроль над процедурою обрання президента Румунії і підтвердження результатів голосування; встановлення наявності обставин, які є підставою для тимчасового здійснення функції президента Румунії, і повідомлення парламенту і уряду встановлених фактів; контроль над дотриманням процедури організації та проведення референдуму і підтвердження його результатів; винесення рішення за протестами, предметом яких є неконституційність політичної партії, і ін. (ст. 146).

Конституційний суд складається з 9 суддів, призначених на дев’ятирічний термін, який не може бути продовжений або відновлений. Президент, палата депутатів і сенат призначають по три судді Конституційного суду. Він оновлюється на одну третину своїх суддів кожні три роки відповідно до органічним законом (ст. 142).

Посилання на основну публікацію