Особливості судової влади Нідерландів

У Нідерландах судова влада є незалежною. Існує дві категорії судів – загальної юрисдикції та спеціальної юрисдикції. Структура судів загальної юрисдикції має кілька рівнів. На самому нижньому рівні стоять районні суди, що займаються розглядами по несуттєвим справах. Вище рівнем стоять окружні суди, що знаходяться в кожному з 19 судових округів, на які розбито держава. Також в Нідерландах існує 5 апеляційних судів, які беруть під свою юрисдикцію 3 або 4 окружні суди. Верховний суд Нідерландів є останньою судовою інстанцією в справах загальної юрисдикції. Судді всіх рівнів судової системи не можуть бути відсторонені від посади до досягнення граничного віку – 70 років. Разом з тим, у разі якщо Верховний суд виносить рішення про недієздатність судді або його винності у вчиненні правопорушення, суддя звільняється з посади.

Суди спеціальної юрисдикції поділяються на адміністративні та військові. Адміністративні суди розглядають скарги громадян на діяльність державних чиновників і скарги державних службовців на рішення вищестоящих адміністративних органів. Військові суди розглядають справи щодо військовослужбовців і прирівняних до них осіб.

Посилання на основну публікацію