Особливості судової влади Монголії

Згідно з конституцією, судову владу в Монголії здійснює виключно суд (ст, 47). Функції верховної судової влади покладено на Суд конституційного нагляду і Верховний суд.

Суд конституційного нагляду Монголії є повноправним органом, що здійснює вищий контроль за дотриманням конституції (ст. 64). Він складається з 9 членів, які призначаються на цю посаду Великим державним хуралом (троє – за пропозицією самого Великого державного хуралу, троє – за пропозицією Президента і троє – за пропозицією Верховного суду). Головою Суду конституційного нагляду вибирають строком на 3 роки одного з його членів, який отримав більшість голосів членів суду. Він може бути переобраний один раз (ст. 65).

Суд конституційного нагляду вирішує спори, що стосуються порушення конституції, відповідно до заяв та повідомлень громадян, з власної ініціативи, на прохання Великого державного хуралу, Президента, Голови уряду, Верховного Суду, Генерального прокурора (ст. 66). Якщо закон, указ, інші акти Великого державного хуралу і Президента, а також рішення Уряду, міжнародні договори Монголії не відповідають конституції країни, то за рішенням Суду конституційного нагляду ці акти визнаються недійсними (ст. 66). Рішення Суду конституційного нагляду вступає в силу відразу ж після його прийняття (ст. 67).

Верховний суд Монголії є найвищим судовим органом і має наступні функції: 1) здійснює перевірку та приймає рішення на першому етапі розгляду кримінальних справ і правових спорів, що підпадають під статтю закону, 2) здійснює касаційний-ревізійний контроль за рішенням судів нижчих інстанцій, 3) здійснює нагляд за переданими Судом конституційного нагляду і Генеральним прокурором питаннями, що стосуються законів і законних прав і свобод людини, 4) дає офіційне тлумачення всіх законів, крім конституції, 5) приймає рішення з інших питань відповідно до наданого законом правом. Рішення Верховного суду є остаточними (ст. 50). Верховний суд, так само як і всі інші суди, не має права застосовувати закони, які не відповідають Конституції чи офіційно неопубліковані.

Верховний суд складається з Генерального судді і суддів. Генерального суддю призначає Президент терміном на 6 років за пропозицією суддів Верховного суду. Судді Верховного суду також призначаються Президентом за згодою Великого державного хуралу.

Посилання на основну публікацію