Особливості судової влади Монако

Судова влада в Монако діє від імені князя, який делегує її судовим органам.

В основі судової системи, яка складається з судів першої інстанції, світового та апеляційного судів, лежить французький кодекс законів. Діє також Верховний трибунал, члени якого призначаються князем строком на чотири роки за поданням Національної ради, Державної ради, Ради корони, Апеляційного суду та трибуналу першої інстанції (кожен з цих органів являє князю по одній кандидатурі). Крім того, Національна рада і Державна рада додатково подають князю по одній кандидатурі на посади заступників суддів Верховного трибуналу. Згідно з конституцією, князь має право відхиляти кандидатури і вимагати нових кадрових пропозицій. Як правило, суддями Верховного трибуналу Монако є французькі правознавці, члени Державної ради Франції або Касаційного суду Франції.

Справами судової системи Монако відає Дирекція судової служби, керівник якої за своїм статусом де-факто зрівняний з державним міністром і підзвітний тільки князю.

Посилання на основну публікацію