Особливості судової влади Литви

Конституційний суд складається з 9 суддів, які призначаються тільки на один дев’ятирічний термін. Склад Конституційного суду кожні три роки оновлюється на одну третину. За три судді Конституційного суду призначаються Сеймом з числа кандидатів, запропонованих президентом, головою Сейму та головою Верховного суду відповідно. Голова Конституційного суду з числа суддів цього суду призначається Сеймом за поданням президента. Судді Конституційного суду під час виконання своїх обов’язків є незалежними і керуються тільки конституцією.

Конституційний суд розглядає і приймає рішення про відповідність законів та інших прийнятих Сеймом актів конституції. Конституційний суд визначає відповідність конституції і законам актів президента і уряду.

Конституційний суд також подає висновки щодо того, чи були порушення в ході виборів президента або Сейму, чи не суперечать міжнародні договори Литви конституції, чи перешкоджає стан здоров’я президента виконанню ним конституційних обов’язків, суперечать чи конституції конкретні дії членів Сейму та державних посадових осіб, щодо яких порушено справу про імпічмент.

Допускається створення спеціалізованих судів для розгляду адміністративних, трудових, сімейних та інших категорій справ. Суди з особливими повноваженнями в мирний час засновуватися не можуть. Суддями в Литві можуть бути лише громадяни Литовської Республіки. Суддя не може обіймати ніяких інших посади, займатися підприємництвом, брати участь в діяльності політичних партій і організацій.

Судді і голова Верховного суду призначаються і звільняються з посади Сеймом за поданням президента.

Судді та голова Апеляційного суду призначаються президентом зі схвалення Сейму.

Призначення суддів та голів окружних і місцевих судів та зміна місця їх роботи здійснюється президентом.

Прокуратура є цілісною централізованою системою, яка складається з Генеральної прокуратури при Верховному суді, окружних прокурорів при окружних судах і місцевих прокурорів при місцевих судах. Прокуратура, представляючи державу, допомагає здійснювати правосуддя і гарантує законність.

Генеральний прокурор призначається і звільняється з посади Сеймом за поданням парламентського комітету з правових питань.

Генеральний прокурор засновує територіальні прокуратури і встановлює їх компетенцію.

Посилання на основну публікацію