Особливості судової влади КНДР

Судова система КНДР включає Центральний суд, провінційні суди (міст центрального підпорядкування), народні суди і спеціальні суди (ст. 147-162). Органи судової влади формуються на виборних засадах: голова Центрального суду обирається депутатами ВНС на 5 років, судді та народні засідателі Центрального суду – президією ВНС (ст. 110). Центральний суд відповідальний перед ВНС і президією ВНС в період між сесіями. Провінційні (міст центрального підпорядкування) суди і народні суди (в містах, округах чи міських районах) відповідальні у своїй діяльності перед відповідними народними зборами.

Розгляд справ у судах відкрите, із забезпеченням обвинуваченому права на захист, але засідання суду бувають закритими в межах, встановлених законом.

На суди покладено такі обов’язки: охороняти шляхом судової діяльності влада і соціалістичний лад, державну і суспільно-кооперативну власність, конституційні права громадян і їх життя і майно; домагатися від всіх установ, підприємств, організацій і громадян суворого дотримання законів держави; виконувати вироки і рішення по майнових справах, вчиняють нотаріальні дії.

Спеціальні суди займаються справами військових і службовців залізниці та інших транспортних галузей. Під юрисдикцію військових судів підпадають злочини, вчинені військовослужбовцями або співробітниками органів безпеки. Транспортні суди займаються судочинством у кримінальних справах співробітників відповідних відомств. Центральний суд призначає і відкликає голів і суддів спеціальних судів, тоді як народні засідателі спеціальних судів обираються на зборах трудових колективів (ст. 155).

Конституція КНДР закріплює статус органів прокуратури. Прокуратура КНДР здійснює загальний нагляд за виконанням законів (ст. 150).

Згідно з доповідями Комісії ООН з прав людини, судова система в КНДР не гарантує свободу і незалежність судового процесу, практикуються затримання без суду і слідства, застосування до політичних злочинців вищої міри покарання, використання примусової праці ув’язнених в таборах, застосовується принцип колективного осуду (наприклад, всіх членів сім’ї).

Посилання на основну публікацію