Особливості судової влади Катару

Судова система Катару включає дві гілки: релігійні шаріатські суди, які займаються, зокрема, шлюборозлучними процесами, питаннями опіки над дітьми, справами про спадщину, і світські суди, які займаються розглядом цивільних та кримінальних справ, які не підпадають під юрисдикцію шаріатських судів. Кожна зі згаданих гілок включає суди першої інстанції і апеляційні суди. Існує також Касаційний суд, рішення якого є остаточними. Функціонування судової системи регулюється Вищою судовою радою, який визначає склад, повноваження і функції судів.

В адміністративному плані світські суди підпорядковуються Міністерству юстиції, шаріатські – Міністерству вакфов та у справах ісламу, прокуратура – Міністерству внутрішніх справ.

Стаття 130 в конституції Катару свідчить, що «судова влада є незалежною і її виконують суди різних видів і рівнів, які виносять свої вердикти згідно із законами». Згідно ст. 131, «судді незалежні, немає влади над ними в їх рішеннях, крім влади закону, і неприпустимо втручання будь-якої сторони у справи судочинства або в справи правосуддя».

Конституція закріплює положення і недоторканність суддів. Як записано в ст. 134, «неможливо звільнення суддів за винятком випадків, обумовлених законом».

За оцінками Freedom House, незважаючи на конституційні гарантії незалежності судів, на практиці цей принцип не дотримується. Більшість суддів є іноземними громадянами, яких призначає і зміщує з постів Емір.

Посилання на основну публікацію