Особливості судової влади Греції

В системі загальних судів Греції вищою ланкою є Ареопаг (Верховний суд), який складається з палат у цивільних і кримінальних справах. Ареопаг виступає головним чином як касаційна інстанція на постанови нижчестоящих судів з питань права.

Територіальні суди розглядають цивільні та кримінальні справи в складі одного судді або колегіально – у складі трьох або п’яти суддів. Кожна з цих ступенів є одночасно апеляційною інстанцією для нижчої. Світові суди розбирають дрібні суперечки і правопорушення. Звинувачення в судах підтримують прокурор (його заступники) при Ареопазі, апеляційних та територіальних судах.

Система адміністративних судів очолюється Державним радою, який має право скасовувати адміністративні акти, прийняті з порушенням закону або в результаті зловживання владою.

Третій найважливіший верховний суд – Суд рахунків (аналог Рахункової палати) – виконує функції контролю за витрачанням державних коштів.

При відсутності в Греції Конституційного суду питання тлумачення законів і їх перевірки на відповідність конституції розглядаються спеціально скликаються ad hoc Особливим Верховним судом у складі суддів трьох вищевказаних верховних судів і провідних професорів права.

Посилання на основну публікацію