Особливості судової влади Фінляндії

Судова система Фінляндії представлена ​​судами загальної та адміністративної юрисдикції. До судам загальної юрисдикції відносяться Верховний суд, надвірні суди і повітові суди. До судам адміністративної юрисдикції належать Верховний адміністративний суд і губернські адміністративні суди.

Формування органів судової влади здійснюється відповідно до ст. 102 конституції: «штатних суддів призначає президент республіки відповідно до порядку, встановленого в законі».

Верховний суд є судом вищої інстанції у цивільних і кримінальних справах, а Верховний адміністративний суд – по адміністративним. Верховні суди здійснюють нагляд за правосуддям в сфері своєї діяльності. Вони можуть звертатися до Державної ради з поданнями з питань законодавства. Верховний і Верховний адміністративний суд складаються з голови і 18 суддів, розділених на 5 груп.

Згідно ст. 105, в особливих випадках президент республіки, отримавши висновок Верховного суду, може прийняти рішення про помилування.

Важливу роль в системі судової влади відіграє Державний суд, який розглядає звинувачення щодо президента, членів Державної ради, канцлера юстиції, омбудсмена, членів Верховного суду і Верховного адміністративного суду.

До складу Державного суду входять голова Верховного суду, голова Верховного адміністративного суду, три старших за посадою голови надвірних судів, а також п’ять членів, що обираються Едускунтой терміном на чотири роки.

Суди підвідомчі міністерству юстиції.

Посилання на основну публікацію