Особливості судової влади Чорногорії

Відповідно до конституції суди самостійні і незалежні. Суди виносять рішення дорадчим шляхом, за винятком визначених законом справ, коли суддя може виносити рішення індивідуально. Присяжні беруть участь в судочинстві, коли це визначено законом.

Судді призначаються на необмежений термін. Перебування на посаді припиняється, якщо суддя подасть прохання про відставку, досягне пенсійного віку або буде засуджений до ув’язнення без права оскарження. Судді не мають права за сумісництвом займатися будь-якої громадської чи комерційною діяльністю.

Суддів, голів судів і присяжних призначає і звільняє з посади Судовий рада. Він включає в себе 9 членів і голови, яким є голова Верховного суду. До складу Судового ради входять 4 судді, обраних Конференцією суддів, два депутата, обраних Скупщиною, 2 авторитетних юриста, призначених президентом, і міністр юстиції. Мандат Судового ради – 4 роки.

Верховний суд є вищою судовою інстанцією в республіці. Його голова обирається Скупщиною за спільною пропозицією президента, глави уряду та парламенту.

Конституційний суд складається з 7 суддів. Термін їх перебування на посаді становить 9 років, суддя не може бути переобраний. Судді Конституційного суду обираються з авторитетних юристів, які мають не менше 15 років професійного досвіду.

Голова Конституційного суду обирається з суддів Конституційного суду на трирічний термін.

У повноваження Конституційного суду входить: прийняття рішень про відповідність закону конституції; прийняття рішень з приводу відповідності інших нормативних актів конституції і законодавства; визначеннявинності президента в порушенні конституції; розгляд скарг за фактом порушення прав людини і громадянина, передбачених конституцією; вирішення спорів між органами влади, а також спорів, пов’язаних з проведенням референдумів; винесення рішень про відповідність конституції програм політичних партій і рухів.

Рішення приймаються більшістю голосів і є обов’язковими для виконання і остаточними.

Посилання на основну публікацію