Особливості судової влади Чехії

Згідно ст. 81 конституції, судова влада належить незалежним судам. Судова система Чехії складається з Конституційного суду, Верховного суду, Верховного Адміністративного суду, вищих, регіональних і районних судів.

Конституційний суд займається питаннями конституційного ладу, розбирає позови представників територій з приводу втручання національного уряду в їх внутрішні справи, вирішує розбіжності з приводу трактування конституції, вирішує питання про усунення президента з посади за запитом Сенату. Конституційний суд складається з 15 суддів, які призначаються президентом за згодою Сенату на десятирічний термін.

Верховний суд, який розташований в місті Брно, є судом вищої інстанції. При цьому під його юрисдикцію не потрапляють питання, що відносяться до компетенції Конституційного суду. Наступними в судовій ієрархії є вищі суди, потім слідують регіональні та районні суди – суди першої інстанції. Судді призначаються президентом на необмежений термін.

Посилання на основну публікацію