Особливості судової влади Азербайджану

Згідно з пунктом 2 ст. 125 конституції, судову владу в Азербайджанській Республіці здійснюють Конституційний суд, Верховний суд, апеляційні суди, загальні та спеціалізовані суди. Конституція гарантує незалежність суддів, які підкоряються тільки Конституції і законам Азербайджанської Республіки, незмінюваність протягом терміну своїх повноважень (ст. 127). При здійсненні суддями злочинів президент на основі висновку Верховного суду може виступити перед мілі меджлісом з ініціативою відсторонення суддів від посади. Рішення про відсторонення від посади суддів Конституційного суду, Верховного суду і апеляційних судів приймається мілі меджлісом більшістю в 83 голоси; рішення про відсторонення від посади інших суддів приймається мілі меджлісом більшістю в 63 голоси (ст. 128).

Згідно ст. 130, Конституційний суд, що складається з 9 суддів, які призначаються мілі меджлісом за поданням президента, виносить рішення про відповідність конституції і законодавству законів, указів, розпоряджень та інших нормативно-правових актів тільки на основі запиту президента, мілі меджлісу, кабінету міністрів, Верховного суду , прокуратури, али меджлісу Нахічеванської автономної республіки. Він також виносить рішення про врегулювання суперечок, пов’язаних з розмежуванням повноважень між законодавчою, виконавчою і судовою владою Азербайджанської Республіки. Конституційний суд дає тлумачення конституції і законів на основі запитів президента, мілі меджлісу, кабінету міністрів, верховного суду, прокуратури і али меджлісу Нахічеванської автономної республіки.

Згідно ст. 131, найвищим судовим органом у цивільних, кримінальних, адміністративних та інших справах, віднесених до виробництва загальних і спеціалізованих судів, є Верховний суд. Судді Верховного суду призначаються мілі меджлісом за поданням президента.

Посилання на основну публікацію