Особливості судової влади Австрії

Судова система Австрії включає в себе Верховний суд, Адміністративний суд, Конституційний суд, вищі суди земель, суди земель, суди округів і місцеві суди. Судді призначаються міністерством юстиції або федеральним президентом за поданням уряду країни (ст. 86 конституції). Конституція гарантує незалежність суддів (ст. 87).

Верховний суд є судом вищої інстанції для розгляду цивільних і кримінальних справ (ст. 92 конституції). Він розбирає касаційні скарги на рішення судів нижчої інстанції. Судами другої інстанції є вищі суди земель (таких усього 4; вони існують не в кожній землі, і один суд розглядає касаційні скарги на рішення судів кількох суб’єктів федерації). Суди першої інстанції – це суди земель і округів, які можуть розглядати не тільки безпосередньо цивільні і кримінальні справи, але і скарги на вироки місцевих (дільничних) судів, які розглядають дрібні правопорушення.

До компетенції Адміністративного суду входить розгляд скарг на рішення різних органів управління і дії федеральних чиновників.

Конституційний суд Австрії займається питаннями відповідності знову виданих законів конституції країни, вирішує спори між землями і між землями і федеральним центром. До складу суду входять 12 суддів і 6 заступників суддів.

Прокуратура підпорядкована міністерству юстиції.

Посилання на основну публікацію