Особливості судової влади Андорри

Основою судової системи Андорри виступають правові системи Франції та Іспанії. Особливості судової системи Андорри розкриваються в титулі VII конституції. Судова система держави єдина (ст. 85).

Відповідно до ст. 87 судова влада здійснюється суддями першої інстанції, судами, кримінальними трибуналами, Верховним судом правосуддя.

Існує також Верховний трибунал по кримінальних справах, що складається з двох вікаріїв, апеляційного судді, двох цивільних суддів і двох членів Генеральної ради.

Згідно ст. 89, верховний орган судової влади – Вища рада правосуддя – орган представництва, керівництва та управління судовою системою, який контролює здійснення правосуддя. Його членами є громадяни Андорри. Термін їх повноважень – 6 років; вони не можуть призначатися до ради більше двох разів поспіль. Головою Вищої ради правосуддя є особа, яка призначається генеральним синдиком.

До компетенції ради входить призначення суддів першої інстанції та магістратів, здійснення над ними контролю, а також контроль над тим, щоб судові інстанції мали необхідних засобами для нормального функціонування (ст. 89).

У судову систему Андорри включений Конституційний суд, який є верховною інстанцією в тлумаченні Конституції; його рішення є обов’язковими для виконання владою і приватними особами (ст. 95). Орган складається з чотирьох конституційних суддів, які призначаються співправителями (по одному кожним) і Генеральною радою (інші двоє суддів) з осіб, що мають визнаний юридичний або службовий досвід, на восьмирічний термін (ст. 96). Оновлення складу Конституційного трибуналу проводиться частково. У трибуналі протягом двох років головує один із суддів. Зміна голови відбувається за принципом ротації.

Ст. 98 встановлює, що Конституційний суд, крім питань конституційності тих чи інших законодавчих актів, декретів, міжнародних договорів, правомочний розглядати також і індивідуальні клопотання про конституційному захисту прав і свобод, і конфлікти з приводу розподілу повноважень між конституційними органами, якими є співправителі, Генеральна рада , уряд, Вища рада правосуддя і громади.

Посилання на основну публікацію