Особливості судової влади Албанії

Судова система Албанії була реорганізована в 1992 році і нині включає Конституційний суд (КС), Верховний суд (ВС), апеляційні суди і окружні суди першої інстанції. У 2000 р був прийнятий новий Закон про Конституційний суд, який розширив коло його повноважень. КС складається з 9 суддів, які призначаються на 9 років, без права переобрання з числа найбільш кваліфікованих юристів, які мають досвід роботи за фахом не менше п’ятнадцяти років. Одна третина складу КС змінюється кожні три роки. Судді КС не можуть займатися політичною або підприємницькою діяльністю, займати посади в інших державних установах. Голова КС призначається з числа його членів президентом республіки за погодженням парламенту. Для суддів КС встановлено віковий ценз – 70 років.

Конституційний суд вирішує питання: відповідності закону і нормативних актів конституції і міжнародних угод; відповідності міжнародних угод конституції; протиріччя між центральним урядом і місцевими органами влади; між партіями і різними організаціями. КС перевіряє діяльність президента в разі процедури імпічменту і звільняє його з посади. КС приймає рішення про припинення дії законів і правових актів. Звертатися в КС мають право всі громадяни та організації, представники інших судових інстанцій, депутати, прем’єр-міністр, президент, відповідно до встановленої процедури. Для прийняття рішення потрібна більшість голосів.

Голова і заступник голови ВС призначаються президентом і затверджуються парламентом. Інші члени призначаються президентом, після пропозиції Вищою радою юстиції. Для суддів ВС встановлено віковий ценз – 65 років. До компетенції ВС входить розгляд звинувачень проти президента країни, прем’єр-міністра, членів Ради міністрів, суддів ВС і суддів КС.

Вища рада юстиції складається з президента Республіки, голови ВС, міністра юстиції, 3 членів, обраних парламентом, 9 суддів, обраних національної Судової конференцією. За пропозицією президента обирається віце-голова, який представляє президента в його відсутність. Вибрані члени ради виконують судові обов’язки 5 років, без права переобрання.

Судді апеляційних судів і судів першої інстанції призначаються президентом за рекомендацією Вищої судової ради. Конституція гарантує незалежність суддів.

Посилання на основну публікацію