Особливості соціально-економічного розвитку країн

1. Назвіть основні показники соціально-економічного розвитку країн.

Валовий внутрішній продукт, валовий національний продукт, індекс розвитку людського потенціалу.

2. Назвіть три основні показники, що застосовуються в розрахунках ІРЛП. Відповідь обґрунтуйте.

Очікувана тривалість життя населення країни, рівень освіченості населення, валовий внутрішній продукт на душу населення.

* 3. Поясніть ргзчія понять «валовий внутрішній продукт» і «валовий національний продукт».

* ВВП об’єднує вартість товарів і послуг усіх підприємств всередині країни, як національних, так і іноземних. ВНП ж включає вартість продукції всіх тільки національних підприємств, незалежно від того, де вони знаходяться.

Посилання на основну публікацію