Особливості партійної системи Великобританії

В результаті відбулися в 1970-2005 роках змін партійно-політична система Великобританії перетворилася з двопартійної в багатопартійну систему. «Багатопартійна» система має на увазі здатність більше двох з основних партій претендувати на доступ до управління країною на всіх або деяких рівнях державної влади. Завдяки зростанню фактора малих партій, а також появи «третьої сили» – Партії ліберальних демократів, двопартійна система (Консервативна і Лейбористська партії) поступилася місцем «двухсполовінной» (системі двох з половиною партій). На даний момент відбувається подальша еволюція в бік багатопартійності. У Шотландії та Уельсі формуються відокремлені партійно-політичні підсистеми з досвідом багатопартійності і коаліційного правління.

Політичні партії Великобританії грають незамінну роль у забезпеченні політичного представництва та організації виборчого процесу. Вони беруть участь в державному управлінні, формують державну політику, є ключовими механізмами представницької демократії, відповідального уряду, займаються політичним рекрутуванням і вихованням еліт. Від діяльності партій багато в чому залежить рівень політичної культури електорату.

Завдання-інтегратор політичних партій – залучення громадян до політичного процесу. Партії відіграють роль сполучної ланки між державою і суспільством, мають двоярусну структуру, верхні поверхи якої примикають до політичної надбудови, нижні – вплетені в тканину громадянського суспільства.

В останні десятиліття принципові зміни торкнулися внутрішньої організації партій. Спільними для них рисами стали більш чітке внутрішнє структурування, зміцнення дисципліни, паралельні процеси посилення позицій партійного керівництва, демократизації механізму прийняття рішень і розширення прав рядових членів.

Основні політичні партії Великобританії:

Консервативна партія. Найстарша партія Великобританії (з кінця XVII століття) і світу. У сучасному вигляді склалася в 1867 році. Неофіційна назва – торі. Економічна платформа партії зміщується в бік помірного лібералізму.

Лейбористська партія. Заснована в 1900 році. В останні десятиліття партія пройшла тривалий етап реформування ідеології. Демократизація партії і висунута партійними ідеологами концепція «третього шляху» сприяли перемогам на загальних виборах 1997, 2001, 2005 роках.

Партія ліберальних демократів – спадкоємиця Ліберальної партії; виникла в 1877 році після створення мережі місцевих партійних відділень. Разом з тим партія веде відлік своєї історії з 1988 року, коли відбулося об’єднання лібералів і Соціал-демократичної партії. Ідеологічна платформа – соціал-лібералізм. З трьох провідних партій має найбільш демократичну внутрішню структуру, що дозволяє рядовим членам користуватися широким доступом до механізму прийняття рішень.

Соціал-демократична лейбористська партія. Була утворена в 1970 році в Північній Ірландії. Виступала за мирне врегулювання конфлікту в регіоні. Знаходиться на соціал-демократичних позиціях.

Шотландська національна партія. Існує з 1934 року сягає відновлення суверенітету Шотландії. Дотримується соціал-демократичних позицій.

Інші політичні партії:

Плайд Камрі. Заснована в 1925 році Націоналістична партія Уельсу.

Шинн Фейн. Утворена в 1905 році. У 1970-х роках виступала як політичне крило Ірландської республіканської армії. Надалі приєдналася до демократичного процесу.

Посилання на основну публікацію