Особливості партійної системи Монголії

Роль партій в політичному процесі в Монголії відносно висока: майже всі місця в парламенті займають представники партій і уряд формується партіями.

У Монголії за недовгу посткомуністичну історію склалася двопартійна система, яка спирається на Монгольську народно-революційну партію (МНРП) і Демократичну партію (ДП). Саме представники від цих двох партій традиційно займають перші місця на президентських і парламентських виборах. На парламентських виборах 2004 року МНРП домоглася 37 місць (ще одного депутата провела в парламент союзник МНРП – Республіканська партія). Опозиційний блок «Батьківщина – Демократія», в якому ДП брала участь разом з двома малими партіями, домігся обрання 35 депутатів. Ще 3 незалежних депутата підтримали блок. В результаті було сформовано коаліційний уряд, перше в історії Монголії. Блок «Батьківщина – Демократія» виявився нестабільним, і МНРП знову стала мажоритарною партією в парламенті. Однак коаліційний уряд функціонувало до 2006 року.

Монгольська народно-революційна партія (МНРП) була утворена в 1920 році як широкий фронт радикальних націоналістичних сил, що протистояли спробам Китаю знову встановити свою владу. Багато в чому завдяки діяльності цієї партії Монголія здобула свою незалежність. Після утворення Монгольської Народної Республіки МНРП стала провідною, а незабаром і єдиною політичною силою в країні. Багато в чому МНРП грала аналогічну КПРС роль в країні. У 1920-1930-і роки МНРП була фактично розділена на два конфліктували один з одним крила: радикальне ліве і консервативне помірне праве. Роздори припинилися з встановленням в країні диктаторського режиму лідера партії X. Чойбалсана. До 1990 року країною фактично керував генеральний секретар МНРП. У 1990 році починається реформування партії, в країні вводиться багатопартійність. Змінюються і ідеологічні засади партії, багато в чому вона стає тепер соціал-демократичної. Перебуваючи при владі, вона продовжує демократичні і ринкові перетворення. Сьогодні в партії полягає більше 85 000 чоловік. Партія організована ієрархічно за принципом демократичного централізму. На чолі партії знаходиться Рада керівництва партії, куди входять десять осіб.

Демократична партія (ДП) була утворена в 1990 році. Вона поєднала в собі опозиційні МНРП сили. Ідеологічною основою партії є: західна демократія, лібералізм, ринкова економіка, відродження традиційної монгольської культури і нейтральна зовнішня політика. З 1992 року представники ДП присутні у всіх скликаннях Великого державного хуралу. ДП вигравала парламентські вибори тільки один раз – в 1996 року. Однак економічні перетворення, які почав проводити створене нею Уряд, населення не підтримало, що призвело до провалу партії на парламентських виборах в 2000 році. На останніх парламентських виборах ДП лише трохи відстала від посіла перше місце МНРП, що дозволило їй брати участь в процесі формування Уряду. В даний час в партії полягає більше 68 000 чоловік.

Серед інших партій слід назвати Монгольскую партію зелених, Монгольскую народну партію, Монгольскую республіканську партію, Монгольскую робітничу партію, Монгольскую традиційну об’єднану партію, Монгольскую партію солідарності, Монгольскую партію традицій і законності, Монгольскую соціал-демократичну партію, Монгольскую молодіжну партію, Монгольскую ліберально-демократичну партію, Монгольскую нову соціал-демократичну партію, Монгольскую комуністичну партію, Монгольскую партію регіонального розвитку, Монгольскую нову громадянську ліберально-демократичну партію, Монгольскую партію громадянської мужності, Монгольскую об’єднану етнічну партію. Ці партії не відіграють істотної ролі в партійно-політичній системі країни. Їх лідери вирішують, як правило, свої вузькопартійні завдання, тенденції до об’єднання партій зі схожими ідейно-політичними платформами дуже слабкі, що сприяє збереженню фрагментарності політичної системи.

За результатами виборів 2008 року МНРП провела в парламент 44 депутати (57,89% місць), Демократична партія – 26 депутатів (34,21% місць), Республіканська партія «Громадянська воля» – 1 депутата (1,32% місць). Ще один депутат є безпартійним.

Посилання на основну публікацію