Особливості партійної системи Китаю

Вся політична влада в КНР зосереджена в руках партійних структур КПК, прийняті ними рішення реалізуються через державні структури. Члени КПК займають ключові пости в державних органах, керівних структурах інших політичних партій і громадських організацій. Станом на 2002 рік було зареєстровано 66,355 мільйонів членів КПК.

Створювані в апараті центральних і місцевих державних органів, господарських та культурних установ, недержавних та інших непартійних організацій відповідно до Статуту КПК «партійні групи керівництва» є важливим інструментом проведення партійної політики.

Має місце практика прийняття спільних рішень партійними і державними органами, а також керівними структурами громадських (народних) організацій, перш за все – Народна політична консультативна рада Китаю (НПКРК). Діє система паралельного управління при визначальної ролі КПК і партійного апарату.

Основним організаційним принципом побудови КПК є принцип демократичного централізму. Відповідно до цього принципу члени КПК зобов’язані підкорятися рішенням партії та її органів; низові парторганізації підкоряються вищим, меншість підкоряється більшості; всі партійні органи і організації підпорядковуються ЦК КПК.

Особливістю політичної системи КНР є існування масового суспільно-політичного руху під назвою Єдиного патріотичного фронту різних демократичних партій і громадських організацій, «що об’єднує всіх соціалістичних трудівників, які підтримують соціалізм, і патріотів, які підтримують об’єднання Батьківщини» (Преамбула конституції). Організацією, яка координує і направляє діяльність Єдиного фронту, є Народна політична консультативна рада Китаю (НПКРК). НПКРК не є державним органом і в той же час відрізняється від звичайних громадських організацій. Цей орган (до 1949 року називався Політичним консультативною радою) сприяння демократії та здійснення взаємного контролю політичних партій було створено в 1946 році в Чунціні. У Єдиний фронт крім КПК входять і некомуністичні демократичні партії, громадські (народні) організації, безпартійні демократи, представники етнічних меншин, Тайваню, Гонконгу, Макао. У конституції зафіксований принцип «багатопартійного співробітництва та політичних консультацій під керівництвом КПК». Її керівна роль, згідно з конституцією, є запорукою досягнення головного завдання сучасності – «поступово здійснити модернізацію промисловості, сільського господарства, національної оборони, науки і техніки та просувати гармонійний розвиток матеріальної, політичної та духовної культури».

Таким чином, Компартія не є єдиною політичною партією КНР. В країні існують ще 8 невеликих партій, які охоплюють загальною назвою «демократичні партії»:

– Революційний комітет Гоміньдану Китаю: створений в 1948 році, об’єднує 47 тисяч членів, більшість з яких – особи, які мають історичні зв’язки з Гоминьданом;

– Демократична ліга Китаю: створена в 1941 році, об’єднує 117 тисяч членів, більшість з яких – представники творчої інтелігенції, діячі освіти, культури і науки;

– Китайська асоціація демократичного національного будівництва: створена в 1945 році; об’єднує 60 тисяч членів, більшість з яких – представники інтелігенції;

– Китайська асоціація сприяння розвитку демократії: створена в 1945 році; в неї входять 56 тисяч членів, більшість з яких – діячі культури, науки і освіти;

– Селянсько-робоча демократична партія: створена в 1930 році, нинішня назва повчило в 1947 році; об’єднує 55 тисяч членів – працівників медицини і охорони здоров’я, науки, освіти та культури;

– Чжунго Чжигундан (Партія прагнення до справедливості): створена в 1925 році; об’єднує репатріантів і родичів китайців, що проживають за кордоном;

– Товариство «3 вересня”: створено в 1944 році, свою нинішню назву отримало в 1945 році на честь перемоги над Японією; налічує 57 тисяч членів – учених і фахівців в галузі природничих та технічних наук;

– Ліга демократичного самоврядування Тайваню: створена в 1947 році; нараховує 1 400 членів.

Крім політичних партій в КНР також діють масові громадські (народні) організації, загальною чисельністю близько 2000. Найбільшими з них є: Комуністичний союз молоді, Всекитайська федерація профспілок, Всекитайська федерація жінок, Всекитайська федерація молоді, Всекитайська асоціація промисловців і торговців, Всекитайська федерація студентів, китайська народна асоціація дружби з іноземними державами та ін. Вони також діють під керівництвом КПК.

Посилання на основну публікацію