Особливості контрольної влади Тайвані

Контрольний Юань є вищим органом контрольної влади. Він складається з 29 членів, включаючи голову і віце-голови, термін повноважень яких становить 6 років (Доп. Ст. 7 Конституції).

Рішення приймаються більшістю присутніх членів (ст. 94).

У здійснення своїх функцій Контрольний Юань може зажадати, щоб Виконавчий Юань, його міністри і комісії надали відповідні документи, пов’язані з виданими ними нормативно-правовими актами (ст. 95).

Контрольний Юань може заснувати Комітети для розслідування діяльності Виконавчого Юаня, його міністерств і комісій на предмет недбалості або правопорушення (ст. 96).

Імпічмент Контрольного Юаня проти державної посадової особи в центральному або місцевому уряді або проти працівників Судового або Екзаменаційного Юаня повинен бути ініційований як мінімум 2 членами Контрольної Юаня. Пропозиція повинна бути розглянута і поставлено на голосування комітетом, що складається з, як мінімум, 9 його членів (Доп. Ст. 7).

Член Контрольної Юаня не може одночасно займати іншу державну посаду або займатися іншою професією (ст. 103).

Також до складу Контрольної Юаня входить Генеральний аудитор. Кандидатура на цю посаду за згодою Законодавчих Юаня призначається Президентом Китайської Республіки (ст. 104). Генеральний аудитор протягом трьох місяців після подання Виконавчим Юанем заключного балансу доходів і витрат повинен закінчити його ревізію і представити звіт до Законодавчої Юань (ст. 105).

Посилання на основну публікацію