Особливості екзаменаційної влади Тайвані

Згідно Доп. ст. 6 конституції (що скасувала дію положень ст. 83), Екзаменаційний Юань є вищим органом екзаменаційної влади. У його повноваження входять:

– Державна атестація;

– Питання кваліфікаційного відбору, гарантій проти необґрунтованого виселення, матеріальної допомоги в разі смерті, виходу у відставку (на пенсію) державних службовців;

– Правові питання, пов’язані з працевлаштуванням, звільненням з посади, оцінкою ефективності діяльності (атестації), розміру заробітної плати, просування по службі, переміщення, заохочення та винагороди державних службовців.

Екзаменаційний Юань складається з голови, заступників голови, кількох членів. Кандидатури членів Екзаменаційного Юаня висуваються і з схвалення Законодавчих Юаня призначаються Президентом Китайської Республіки.

Екзаменаційний Юань може представляти статутні законопроекти в Законодавчий Юань у відповідній області (ст. 87).

Посилання на основну публікацію