Особливості агропромислового комплексу України

Основою АПК є сільське господарство, яке займається вирощуванням сільськогосподарських культур і розведенням тварин. Особливістю сільського господарства є те, що і засобом виробництва і предметом праці є земля.

Станом на 01.01.1999 року єдиний земельний фонд України склав 60354800000 га, що дорівнює 0,4% від площі суші Землі. Відповідно до Земельного кодексу України всі землі поділяються на 7 категорій цільового призначення:

  • ? сільськогосподарського;
  • ? населених пунктів;
  • ? промисловості, транспорту, оборони;
  • ? природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;
  • ? лісового фонду;
  • ? водного фонду;
  • ? запасу землі.

Основну частину земельного фонду становлять сільськогосподарські угіддя. Земельний фонд характеризується надзвичайно високою сільськогосподарської освоєнням – 69,3%, розораність становить 54,4%. Зарубіжний досвід показує, що доцільно збільшити площу лісів на 3-5%, природоохоронних територій – до 10% від загальної площі

Сільськогосподарські землі вимагають постійного підтримування родючості.

Вік українських чорноземів вимірюється мільйонами років, а землеробством людина тут почав займатися 400 років тому. 33% родючих земель вже зруйновані. Їх називають «вимиті», вони майже не містять гумусу. Для відновлення сантиметрового шару грунту в умовах добре розвиненою рослинності потрібно від 100 до 400 років.

За розрахунками вчених, в метровому шарі української грунту міститься близько 2 млрд т гумусу, який може природним шляхом утворити 100 млн т азоту, 120 млн т фосфору і 1500 млн т калію. Щоб хімічної промисловості України їх призвести штучно (при сучасному обсязі 2 млн х добриві на рік), потрьбуігоя понад 800 років

Щорічно в Україні втрачається 350-600 млн т грунту, а разом з нею – 1 1-20 млн т гумусу, і якщо не вжити термінових заходів го втрата відбудеться вже череч 2-4 тис. Років. Тому збереження родючості земель та його відновлення – актуальна проблема нашої держави.

У країні проводиться меліорація – комплекс заходів, спрямованих на заощадження та поліпшення земель. Це осушення боліт в Поліссі, зрошення земель в степовій зоні, вапнування, збирання каменів, внесення мінеральних добрив. Але у зв’язку з недостатньою науковою обґрунтованістю, нераціональним використанням земель продуктивність меліоративних робіт залишається низькою.

На відміну від промисловості, сільськогосподарське виробництво залежить від агрокліматичних та водних ресурсів, особливо спеціалізація рослинництва

Author: Олександр
Фанат своєї справи і просто крутий чувак.