1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Основні напрямки взаємодії науки і виробництва

Основні напрямки взаємодії науки і виробництва

Наука і виробництво тісно пов’язані один з одним, про що можна судити, спираючись на аналіз основних напрямків взаємовпливу.

Перше. Комп’ютеризація – один з основних напрямків сучасного розвитку виробництва. В даний час комп’ютерами оснащені практично всі види господарської діяльності людини. Це відноситься і до освіти, і до охорони здоров’я.

Виробництво комп’ютерів відноситься до електронної галузі промисловості, що займає провідні позиції в сучасній економіці.

Японія і Німеччина є лідерами в області виробництва електронно-обчислювальної техніки.

Друге. Іншим важливим напрямом є комплексна автоматизація виробництва. Автоматизація виробництва стала розвиватися стрімкими темпами в 50-х роках минулого століття, в зв’язку з розвитком електронної техніки.

Винахід мікропроцесорів призвело до створення в 70-х роках XX століття компактної електронної обчислювальної техніки. Ця обставина сприяло розквіту автоматизації виробництва.

Під автоматизацією виробництва розуміють, зокрема, впровадження роботів в виробничий цикл. В області випуску роботів лідирують: США, Японія, Німеччина, Італія, Франція, Республіка Корея.

Третє. Сучасне виробництво зіткнулося з необхідністю енергетичного переозброєння, що пов’язано з переходом на нові, економні та екологічні види палива. Нові вимоги стимулювали розвиток атомної енергетики. В даний час в світі побудовано і діє більше 250 атомних електростанцій.

Атомна енергетика отримала широке поширення в США, Франції, Японії, Німеччини, Китаї, Росії та Україні.

Останнім часом, у зв’язку з серйозними аваріями, інтерес до атомної енергетики помітно спав. В результаті сповільнилося будівництво атомних електростанцій. Більш того, деякі країни взагалі відмовляються від атомної енергетики.

Четверте. Сучасне виробництво орієнтується на виготовленні нових матеріалів, здатних замінити більш дорогі матеріали, зокрема, метал. Даний напрямок – один з перспективних напрямків сучасного виробництва. В даний час полімери та композиційні матеріали витіснили чорні і кольорові метали з ряду галузей виробництва. Крім того, широке застосування знайшли рідкісні метали, такі як берилій, літій, титан, цирконій, германій, кобальт і ін.

П’яте. У 70-х роках минулого століття з’явився новий напрям – біотехнологія. Біотехнологічне напрямок успішно розвивається в США, Японії, Німеччини, Китаї і Франції.

Шосте. Розвиток космонавтики послужило поштовхом для аерокосмічної науки і однойменної галузі промисловості.

Досить сказати, що освоєння космосу дозволило забезпечити виробництво надійного зв’язку. Сучасні супутники Землі дозволяють вести безперервний моніторинг. Завдяки космічному моніторингу людство отримало можливість своєчасно реагувати на різні природні катаклізми.

Таким чином, розвиток науки і техніки лежить в основі зростання і оптимізації виробництва. Важливе місце в народному господарстві займає організація управління.

Оперативне управління виробництвом пов’язано з отриманням, зберіганням і негайним поширенням інформації. Даними питаннями займається кібернетика (від грецького «kybemetike» – означає: путівник, який очолює шлях) – наука про загальні закони управління.

В області розвитку сучасних засобів зв’язку та інформації лідируюче положення займають Сполучені Штати Америки, за якими слідують Японія, Канада, Швеція, Іспанія, Австралія і Республіка Корея.

ПОДІЛИТИСЯ: