1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Основні етапи взаємодії суспільства і природи

Основні етапи взаємодії суспільства і природи

Протягом свого життя все необхідне для задоволення своїх потреб людина запозичує у природи. Вона (людина) є невід’ємною частиною природи. Взаємодія людини і природи в різні періоди і в різних місцях було різним. Аналіз і проведення необхідних досліджень допомагають визначити, наскільки позитивними чи негативними були ці взаємини. Розумне використання природних ресурсів завжди сприяло процвітанню певного регіону, місцевості, краю. Навпаки, бездумне, споживацьке ставлення до природних багатств викликає вкрай негативні явища. Надалі, в процесі вивчення теми ви глибше вникнете в суть вищевказаних проблем.
Історія людства показує, що характер його взаємин з природою постійно змінюється по наростаючій від простого до все більш складного.

Ці взаємодії можна розділити на 5 етапів:

Полювання, рибальство, збиральництво. Даний етап розпочався понад 3 млн років тому. Тоді людина займалася збором ягід, полюванням, рибальством. Найдавнішого людини цікавили місця з теплим кліматом і багатим біологічним ресурсом (великі тварини, плоди). На цьому етапі людина не зраджував природу, а тільки підлаштовувався піднято.

Етап сільськогосподарської революції. Приблизно в 4-3 тисячоліттях до н.е. людина перейшла від рибальства і полювання до землеробства. Відбувалося незначна зміна природного ландшафту.

Середньовічний етап. На цьому етапі все помітніше стає вплив людської діяльності на природу, розвивається ремісництво, в господарстві більше широко стали використовуватися природні багатства. Відбувається подальший розвиток землеробства і скотарства, але оскільки ручна праця переважає, екологічну рівновагу істотно не змінюється.

Етап промислової революції. Він відбувся понад 500 років тому. Посилився вплив суспільства на природу. Швидкими темпами змінюється природний ландшафт. Завдяки великим географічним відкриттям стали освоюватися нові континенти. Іспанія, Англія, Португалія, Франція перетворилися в великі імперії з безліччю колоній. Розвиток промисловості зумовило істотну зміну навколишнього середовища.

Етап науково-технічної революції. Цей період почався в другій половині XX століття. В результаті небачених темпів розвитку науки і техніки використання природних ресурсів досягло колосальних масштабів. Для потреб сільського господарства стали оброблятися величезні території, зводилися гігантські заводи, освоювалися пустелі, північні широти, гірські масиви, а також Світовий океан. Все це призвело до порушення екологічного балансу, що послужило серйозним приводом для виникнення глобальних екологічних проблем.

ПОДІЛИТИСЯ: