Основні етапи формування господарства

1. Назвіть основні етапи формування господарства.

Етапи формування господарства: аграрний, індустріальний, постіндустріальний.

2. Чому в даний час приділяється багато уваги наданню послуг як виду господарської діяльності?

Переважання сфери послуг – це характерна риса постіндустріального етапу розвитку господарства. Це пов’язано з поглибленням спеціалізації виробництва, процесами глобалізації, появою транснаціональних компаній.

* 3. У розвитку якій галузі господарства ви хотіли б брати участь і чому? Відповідь аргументуйте.

* Я б хотів брати участь у розвитку інформаційних технологій, оскільки вважаю, що за ними майбутнє. Інформаційні технології забезпечують діяльність усіх сучасних виробництв, гарантують отримання своєчасної інформації, підтримують зв’язок, активізують торгівлю.

Посилання на основну публікацію