Основи історії розвитку тварин

Геологічна історія розвитку рослин дає хорошу основу для вивчення історії тварин завдяки тісним біохімічним зв’язків цих двох груп організмів: рослини забезпечують тварин їжею і вільним киснем, а тварини поставляють необхідний рослинам вуглекислий газ. Це взаємовідношення дозволяє вважати, що обидві групи організмів розвивалися більш-менш паралельно. У попередньому розділі ми прочитали, що еволюція деяких тварин відбувалася під впливом певних видів рослин і що всім цим керували процеси, що відбуваються в надрах і на поверхні Землі.
Наше дослідження історії розвитку тварин, як і історії рослин, грунтується на даних вивчення викопних решток. Але літопис викопних решток тварин має багато прогалин, і поки не будуть знайдені керівні копалини, ми змушені заповнювати ці прогалини умоглядними міркуваннями. У міру того як ми виявляємо і вивчаємо всі нові викопні рештки, деякі з побудов попередніх років підтверджуються і стають доведеними істинами, інші виявляються неправильними і замінюються положеннями, більш відповідними фактами.

Посилання на основну публікацію