Офіційна ідеологія Японії

У післявоєнний період більшість японців розділяло погляди правлячого класу, який дотримувався курсу на демократизацію і подолання економічної кризи, в якій опинилася країна в результаті мілітаристського курсу 1930-1940-х роках. Прагнення до економічного відновлення і процвітання і було тією ідеєю, яка згуртувала націю і внесло великий внесок в японське «економічне диво».

В даний час більш-менш чітко артикульована національна ідея відсутня. Офіційно проголошена ідеології немає.

Компонентами-цілями «неофіційною» ідеології можна вважати правове та демократична держава, а також пацифізм (у зовнішній політиці).

Більшість досліджень вказує на Японію як на країну, в якій відсутні гострі ідеологічні розколи і соціально-політичні конфлікти.

Після прийняття конституції 1947 року, між політичними силами країни був досягнутий консенсус з приводу функціонування політичних інститутів і норм.

Згідно з міжнародною статистикою, коефіцієнт Джині, що відображає нерівність в доходах і споживанні, в Японії в 1993 році склав 24,9 бала, що є свідченням відсутності в країні великого розриву між багатими і бідними.

Посилання на основну публікацію