Офіційна ідеологія Португалії

Офіційної ідеології в Португалії немає.

Гострі ідеологічні розколи і конфлікти в суспільно-політичному житті Португалії відсутні, хоча в перші роки демократичного транзиту подібні конфлікти існували і мали яскраво виражений характер (перш за все це стосувалося розбіжностей з прихильниками реалізації комуністичного проекту розвитку країни). Історичне поділ країни на Північ і Півдня не призвело до виникнення гострих культурних конфліктів, що пояснюється етнічної однорідністю Португалії, гомогенність ідейних течій і пануванням католицької релігії. Втратили позиції інтегралістское (фашистське) і монархічний руху. У Португалії існують партії і громадські об’єднання різного спрямування. Найбільш впливовими політичними партіями є правоцентристська Соціал-демократична і лівоцентристська Соціалістична партії, тоді як популярність комуністичних партій стабільно знижується.

Посилання на основну публікацію