Офіційна ідеологія Македонії

У королівській Югославії влади насаджували концепцію «єдиного трьохіменного народу», в рамках якої взагалі заперечувалася мовна і національна самобутність македонців. У соціалістичний період македонської історії вона, навпаки, офіційно культивувалася, виходячи з зовнішньо- і внутрішньополітичних міркувань. Відповідно до характером устрою панівною була ідеологія «самоуправлінського соціалізму». У сучасній Македонії офіційна ідеологія відсутня.

В даний час гострота найбільш небезпечного для країни етнічного розколу щодо знижена. Навіть колишні албанські бойовики, за винятком радикальних маргінальних угруповань, активно включилися в політичний процес. Поряд з зберігається поділом політичних партій за етнічним принципом для Македонії, як і для багатьох колишніх соціалістичних країн, характерна диференціація на посткомуністів і антикомуністів. Відносне рівність їх сил різко підвищує роль албанських партій, роблячи їх необхідним елементом правлячих коаліцій. Хоча більшість партій македонського сектора політичної сцени можна охарактеризувати як ліво- і правоцентристські, незмінне суперництво двох таборів і їх чергування при владі визначає політичне життя країни.

Посилання на основну публікацію