Офіційна ідеологія, ідеологічні розколи і конфлікти в Бельгії

Офіційна ідеологія в Бельгії відсутня. Певні ідеологічні розбіжності викликає статус Брюсселя як адміністративного центру Європейського союзу. Групи лівих антиглобалістів (троцькісти, радикальні екологи, анархісти) критикують соціальну нерівність, що виникло в результаті світового поділу праці в постколоніальному світі, і неоліберальну політику країн «золотого мільярда», яка руйнівно діє на економіку країн «третього світу».

Правоконсервативні європейські політики висловлюються за повернення до традиційних цінностей, закликають різко обмежити міграційні потоки. Європейський проект сприймається ними як частина атлантичного глобального проекту, в якому національної і культурної ідентичності європейських народів не залишається місця.

Певну гостроти набувають проблеми інтеграції численних етнічних груп іммігрантів (переважно мусульман) в бельгійське суспільство.

Посилання на основну публікацію