Офіційна ідеологія, ідеологічні розколи і конфлікти у Франції

Офіційно проголошена політична ідеологія відсутня.

Між політико-ідеологічними позиціями загальнонаціональних політичних партій спостерігається ряд загальних моментів, незважаючи на відсутність офіційної ідеології і ідеологічний плюралізм. В даний час політико-ідеологічні конфлікти і розколи (в першу чергу по основній для французької внутрішньої політики лінії «ліві – праві»), які б загрожували цілісності політичної системи, що не відзначаються. Разом з тим саме тенденція до биполяризации по вказаній лінії є визначальною в історії П’ятої республіки, що відрізняє її від «музичних» Третьою і Четвертою республік.

Злиття і дроблення у французькій партійній системі визначаються, поряд з ідеологічними чинниками, особистими амбіціями лідерів (і вірністю їх послідовників), політичною кон’юнктурою і тому подібного.

Загрозу представляє посилення націоналізму, викликане привабливістю цієї ідеології для французів, а політичними прорахунками влади (зокрема в області імміграції).

Посилання на основну публікацію