Офіційна ідеологія Албанії

У конституції Албанії офіційної ідеології не зафіксовано. Разом з тим в колах націоналістів-радикалів циркулює ідея створення «Великої Албанії». Албанці вкрай болісно ставляться до того, що їх власну державу було створено набагато пізніше, ніж у інших балканських народів. При цьому значна частина албанського населення (за деякими підрахунками, близько половини) проживає за межами республіки. У албанському національній свідомості поширена думка про приниженні європейською спільнотою ролі албанців в політичній історії Балкан. Крім того, існує упередження по відношенню до албанців-мусульман з боку сусідніх народів. Експерти відзначають активізацію національної свідомості албанців в останні роки, їх прагнення позиціонувати себе серед інших балканських ідентичностей. Все це створює сприятливий грунт для відродження ідеї «Великої Албанії», поширення сепаратистських настроїв, хоча албанці вважають за краще говорити про необхідність об’єднання всіх співгромадян, які проживають в Албанії, Косово, Македонії та інших країнах в єдине етнічна спільнота.

У політичному житті країни помітну роль відіграє «ісламський чинник». Албанія, з одного боку, заявляє про прагнення стати повноправним членом НАТО, інтегруватися в європейський простір; з іншого боку, Албанія – перша європейська країна, яка отримала повноправний статус в ОВК. Частина політичної еліти вважає, що «ісламський чинник» в політиці Албанії може створити серйозні труднощі у співпраці з євроатлантичними партнерами.

Посилання на основну публікацію