Об’єднання Німеччини: економіко-соціально-географічні проблеми

Німеччину іноді називають локомотивом світового господарства. Дійсно, за найважливішими показниками соціально-економічного розвитку вона відноситься до розряду найбільш високорозвинених країн. В результаті об’єднання двох німецьких держав – ФРН і НДР – у 1990 р. територіальний, демографічний, соціально-економічний потенціал цієї країни ще більш виріс. Площа Німеччини збільшилася майже на 110 тис. км2, а населення – на 15 млн осіб. До 10 старим федеральним землям додалися 6 нових земель на сході: Мекленбург-Передня Померанія, Бранденбург, Саксонія, Саксонія-Ангальт, Тюрінгія і Берлін (рис. 62). [23]

Поряд з цим об’єднання Німеччини викликало до життя і багато складних проблем, які пояснюються насамперед великим відставанням нових, східних земель від старих майже за всіма показниками. Природно, що подібна диспропорція сильно ускладнила зрощування старих і нових земель, об’єднання їх в єдиний господарський організм.

По-перше, мова йде про економічну кризу в східній частині Німеччини, який, власне кажучи, почався ще до офіційного об’єднання в 1990 р., причому під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. Він ще більше поглибився в 1990-х рр.., Коли почалася корінна структурна перебудова господарства східних земель-свого роду «підгонка» його під структуру економіки західній частині країни. У результаті здійснення такої політики загальне число зайнятих в господарстві східних земель помітно зменшилася. Особливо великий шкоди зазнала обробна промисловість, включаючи такі її традиційні галузі, як верстатобудування, приладобудування, виробництво поліграфічного обладнання, суднобудування, які перейшли під контроль великих західнонімецьких монополій. По суті, все це в якійсь мірі означало деіндустріалізацію колишньої НДР, що супроводжувався роздержавленням її колишньої економічної системи. У першій половині 1990-х рр.. темпи приросту ВВП на нових німецьких землях були вище, ніж на старих (значною мірою завдяки припливу державних і приватних капіталів із Західної Німеччини), але до кінця десятиліття вони різко знизилися. В результаті економіка країни продовжує залишатися значною мірою «роздвоєною».

По-друге, економічна криза спричинила за собою дуже відчутний соціальний криза в східних землях країни. Він проявився в різкому збільшенні безробіття (у 2002 р. 17%, а на старих землях 7,5%), зниженні доходів і загального рівня життя населення. Суперечності між «Вессі» (західними німцями) і «оссі» (східними німцями) поглиблювалися також через сохранявшихся значних відмінностей у їхніх політичних поглядах: значна частина «оссі» на виборах як і раніше голосувало за партію демократичного соціалізму (ПДС). Має значення і та обставина, що 2/3 жителів східних земель відносять себе до невіруючих, тоді як у західній частині країни, навпаки, 4/5 населення сповідує католицтво або протестантизм.

По-третє, в 1990-і рр.. у східній частині Німеччини почався сильний демографічна криза, тісно пов’язаний з кризою соціально-економічним. Він проявляється насамперед у різкому зниженні народжуваності. Ще в 1990 р. чисельність народжених дітей з розрахунку на 1000 жінок дітородного віку в Східній Німеччині перевищувала 1500 і була більше, ніж у Західній Німеччині, але вже до середини 1990-х рр.. цей показник зменшився майже в два рази. Одночасно збільшилася чисельність позашлюбних дітей, частка яких перевищила 40%. Частка бездітних жінок також зросла до 30%. Така демографічна ситуація означає перехід до природного спаду населення. Але вона посилюється ще і міграційним відпливом в старі землі, постарінням населення нових земель, збільшенням порожнього житла в містах. Згідно з прогнозами, до 2010 р. число жителів на Заході Німеччини зросте на 10%, а на Сході – зменшиться майже на стільки ж.

По-четверте, можна вести мову і про екологічну кризу в східній частині Німеччини, який багато в чому з’явився спадщиною НДР. Ще в епоху існування НДР з її буровугільної електроенергетикою, потужної основний і органічною хімією, великими комбінатами багатьох «брудних» виробництв і найбільшими буровугільних розрізами екологічна обстановка стала прямо-таки загрозливою. Досить сказати, що при вдвічі меншому споживанні первинних джерел енергії викиди діоксиду сірки були тут у сім разів більшими, ніж в Західній Німеччині.
Все це призвело до того, що проблема територіальних диспропорцій в об’єднаній Німеччині прийняла значною мірою нового характеру. До 1990 р. (у колишньої ФРН) головною проблемою такого плану вважалося кілька уповільнений розвиток Півночі і Північно-Заходу в порівнянні з швидко прогресувати Півднем, а в 1990-х рр.. основний акцент змістився в бік пом’якшення диспропорцій по лінії Схід – Захід. Для того щоб якнайшвидше включити колишню НДР в економічний простір єдиної Німеччини, на Східну Німеччину були перенесені майже вся інституціональна структура, правові основи і законодавчі норми ефективно функціонуючої політичної та економічної системи ФРН, включаючи введення німецької марки, розвиток загальної фінансово-банківської системи і пр.

У свою чергу це вимагало таких капіталовкладень, що колишню НДР стали називати чорною дірою загальнонімецької економіки. Справді, фінансові трансферти з західної в східну частину країни вже в 1991 р. склали 140 млрд марок, у 1992 р. – 152 млрд, в 1993 р. – 182 млрд марок. А загальний перетік фінансових коштів з західної в східну частину Німеччини протягом 1990-х рр.. перевищив 1,5 трлн марок!
У результаті нині з деяких важливих соціально-економічними показниками східні землі Німеччини наздогнали або навіть перегнали західні. Проте їх загальне відставання ще не вдалося подолати, про що свідчать дані, наведені в таблиці 19. Вони говорять про те, що на східні землі припадає 20% всього населення країни, але лише 11% виробленого нею валового національного продукту. Показник ВНП з розрахунку на душу населення на східних землях на 1/4 нижче, ніж на західних. До цього можна додати, що безробіття на східних землях в 1,5-2 рази вище середньої по країні, що становить 10%. Конкурентоспроможність підприємств на східних землях теж нижча, і це знижує їх частку в загальнонімецькому експорті.

Посилання на основну публікацію