“Обмін речовин” між суспільством і природою

Вся історія людського суспільства- це історія взаємодії його з природою, з географічним середовищем. У ході цієї взаємодії, при якому активною силою завжди виступає суспільство, між ними, за висловом К. Маркса, відбувається постійний ” обмін речовин”, що має складний і багато в чому суперечливий характер.

У XX в. у взаємодії природи і суспільства настав якісно новий етап. “Тиск ” суспільства на природу різко зросла. Перетворення природних ландшафтів у антропогенні- міські, гірничопромислові, сільськогосподарські, лісогосподарські, рекреаційні- надзвичайно прискорилося, поширюючись на всі нові простори.

За підрахунками вчених- географів Московського університету, нині антропогенні ландшафти займають більше 60 % земної суші. У тому числі приблизно на 20 % її території вони перетворені докорінно: це міста і селища, поля і сади, дороги і гірські виробки, сажениє лісу і зони відпочинку.

природа
природа

У Росії частка незачеплених активною господарською діяльністю земель у всій території країни становить, за різними оцінками, від 50 до 60%. Це означає, що за загальною площею “диких” земель вона займає 1-е місце в світі, випереджаючи Канаду, Австралію, Китай і Бразилію.

З часом суспільство стало вилучати з природи все більше її ресурсів і одночасно повертати в природу все більш численні відходи своєї діяльності. Так виникли дві взаємопов’язані проблеми: 1) раціонального використання природних ресурсів, 2) охорони навколишнього середовища від забруднення.

Посилання на основну публікацію