ОАЕ в 2004-2008 роки

Зміна поколінь правителів ОАЕ, що відбулася в 2004-2006 роках, ще більше посилила прагнення держави до участі в міжнародному житті, оновленню політичних інститутів. Важливим фактором у цьому є високі темпи зростання економіки, необхідність участі в загальносвітових економічних процесах, диверсифікації економіки за рахунок розвитку сфери нерухомості і послуг, включаючи фінанси і туризм

В кінці 2005 року Президентом ОАЕ було оголошено про зміну процедури формування Федеральної національної ради (дорадчим органом парламентського типу), яка передбачала непрямі вибори половини його складу. У подальшій перспективі владою ОАЕ задекларовано намір збільшити число депутатів і розширити їх повноваження у виробленні державних рішень.

Разом з проведеним і передбачуваним реформуванням політичного життя збереглася спрямованість на комплексне і гармонійний розвиток ОАЕ, де традиції, в тому числі політичні, грають важливу роль, а принципи поступального розвитку і захист інтересів корінного населення є ключовими.

Посилання на основну публікацію