Новий економічний порядок США

«Гарячковий запал», описаний Токвіль, значною мірою пояснюється тими корінними перетвореннями, які відбувалися на початку XIX століття в економіці Америки. Ці зміни позначилися на традиційному укладі життя американців (правда, північні штати вони торкнулися набагато сильніше, ніж південні) і в кінцевому рахунку привели до краху основних національних цінностей. Мова йде про виникнення «ринкової економіки» – такому режимі господарського життя, коли, по-перше, американці почали виробляти товарів набагато більше, ніж диктували потреби їх сімей; по-друге, результати праці стали залежати не тільки від витрачених зусиль (тобто власне кількості праці), але і від виробничих механізмів; по-третє, бартерні відносини змінилися товарно-грошовими, в результаті чого американці виявилися більше прив’язаними до грошей як засобу обміну; по-четверте, вони почали торгувати на віддалених ринках (тоді як раніше продукція реалізовувалася всередині своєї спільноти); і, нарешті, відбулася переорієнтація торгівлі – з далеких і чужих іноземців на співвітчизників.
Втім, не виключено, що дослідники перебільшують значення цього економічного явища. У 1789 році більшу частину американців становили селяни; вони проживали в сільській місцевості та за родом своєї діяльності були зайняті в доіндустріальної сфері економіки. У 1860 році стан речей в основному зберігалося, але вже намітилися нові тенденції: праця стала більш різноманітним за своїм характером, суспільство – більш урбанізованим, а економіка ставала все більш індустріальної (особливо це стосувалося промислового Півночі). Тенденції самі по собі цікаві, але найбільше вражала швидкість, з якою здійснювалися зміни, – часом вона просто збивала з пантелику.
Крім феномена «ринкової економіки», в житті американців відбувалися й інші зміни: розширення освоєної території, удосконалення транспортної системи, розквіт мануфактури, хвилі імміграції та спалах урбанізації; всі вони сталися приблизно в один час і внесли свою лепту у створення нового порядку.

Посилання на основну публікацію